Vores Jord Foundation

Fond for naturbevarelse, dyreliv og miljøuddannelse.

„Jeg er livet, der ønsker at leve, midt i livet, der ønsker at leve“

Dette citat af Albert Schweitzer opsummerer vores stiftelses ledende princip.

Ærbødighed for livet. For os kommer det til udtryk i en forpligtelse til at bevare og værdsætte vores planet – inklusive alle dens dyr, mennesker og planter. Jorden er vores hjem. Vi skal passe på den for at sikre, at de næste generationer fortsat kan værdsætte dens skønhed.

Vores fokus ligger på naturbevarelse. Dalai Lama sagde engang: „Luksus er god luft og rent vand“. Vi mener, at denne luksus skal bevares som grundlag for alle levende væsener.

Dr. Ina Claus, Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung.

Desuden er det vores overbevisning, at der er en sammenhæng mellem naturbeskyttelse og beskyttelse af dyr, klima og menneskeliv. Alle disse faktorer må og kan ikke spilles ud mod hinanden.

Vores moderne verdens mentalitet er formet af objektivering og udligning af følende væsener. Regnskovene, vores jords lunger, bliver fældet til fordel for papirproduktion. Kvæg er tydeligvis en ressource for læderindustrien. Dyr har ret til at leve et fredeligt liv i deres naturlige omgivelser. Alligevel bliver de devalueret og udnyttet til fordel for os. Tag f.eks. transporter af slagtekvæg…

Med vores arbejde ønsker vi at bidrage til bevarelsen af levesteder og truede arter samt til udvidelsen af naturområder. Vi støtter også genindvandringen af ulve i Tyskland. Du kan læse mere om hvert enkelt projekt under „Projekter„.

Mål

Formålet med vores fond er at støtte naturbevarelse samt at øge folks bevidsthed om miljøet.

Dette gøres ved:

  • målrettet økonomisk støtte til projekter i hele verden, der vedrører arters overlevelse og bevarelse af levesteder
  • at forpligte os til at bevare truede arter og naturområder
  • involvering i børns uddannelse for at styrke deres miljøbevidsthed. Det er vigtigt, da de er fremtidens miljøforkæmpere.