Stichting Onze Aarde

Stichting voor natuurbehoud, natuur- en milieueducatie.

„Ik ben het leven dat wil leven, te midden van het leven dat wil leven“

Dit citaat van Albert Schweitzer vat de leidraad van onze stichting samen.

Ontzag voor het leven. Voor ons wordt dit gerealiseerd door ons in te zetten voor het behoud en de waardering van onze planeet – inclusief alle dieren, mensen en planten. De aarde is ons thuis. We moeten ervoor zorgen dat de volgende generaties haar schoonheid kunnen blijven waarderen.
Onze focus ligt op natuurbehoud. De Dalai Lama zei ooit: „luxe is goede lucht en schoon water“. Wij geloven dat deze luxe behouden moet blijven als basis voor alle levende wezens.

Dr. Ina Claus, Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung.

Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen natuurbescherming en de bescherming van dieren, het klimaat en het menselijk leven. Al deze factoren mogen en kunnen niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

De mentaliteit van onze moderne wereld wordt gevormd door de objectivering en compensatie van wezens met gevoel. De regenwouden, de longen van onze aarde, worden gekapt ten gunste van de papierproductie. Vee is duidelijk een grondstof voor de leerindustrie. Dieren hebben recht op een vredig leven in hun natuurlijke omgeving. En toch worden ze gedevalueerd en uitgebuit ten gunste van ons. Neem bijvoorbeeld het transport van slachtvee…

Met ons werk willen we bijdragen aan het behoud van habitats en bedreigde diersoorten en de uitbreiding van natuurgebieden. We ondersteunen ook de herintroductie van wolven in Duitsland. Je kunt meer informatie over elk project afzonderlijk vinden onder „Projecten„.

Doelen

Het doel van onze stichting is het ondersteunen van natuurbehoud en het vergroten van het milieubewustzijn van mensen.

Dit wordt gedaan door:

  • gerichte financiële steun voor projecten wereldwijd voor het voortbestaan van soorten en het behoud van habitats
  • ons inzetten voor het behoud van bedreigde diersoorten en natuurgebieden
  • betrokkenheid bij de opvoeding van kinderen om hun milieubewustzijn te versterken. Dit is belangrijk omdat zij de toekomstige natuurbeschermers zijn.